Daagarsson-gården

Styrelsen (Uppdaterad 16/7 2015)

Lenninge Konstförenings styrelse fr.o.m. Årsmötet 2015

Ordförande: Stefan Daagarsson, Bollnäs.  Vice ordförande och sekreterare: Johanna Lindström, Bollnäs. Övrig ledamot:  Gunlög Amcoff, Bollnäs. T.f. kassör Stefan Daagarsson.

Revisorer:  Irja Persson, Arbrå och Jan Carlsson, Alfta,  revisorssuppleant: Pia Modin, Söderala.

 

 

Välkommen som medlem!

Lenninge Konstförening har medlemmar över hela Sverige, från Skåne till Norrbotten samt i USA!

Medlem blir du enklast genom att sätta in medlemsavgiften 310:- kr på Lenninge Konstförenings plusgirokonto nr 43 64 64-2 (avser 2015).

Som medlem erhåller du automatiskt samtliga LKF-Nytt (5-10 nr/år!), vernissagekort, reseerbjudanden med kraftig medlemsrabatt, 10% medlemsrabatt på all konst föreningen har till försäljning och du deltar lika automatiskt i föreningens årsmöteslotteri där vinster till ett värde av 30.000:--60.000:- kr förekommer.

Föreningen når du via vår e-postadress men även per telefon 0278-230 11 om du vill ha ytterligare upplysningar eller via mail lkf@daagarsson.se

Välkommen att bli medlem i Lenninge Konstförening!