Daagarsson-gården

HISTORIK                                         Sidan uppdaterad den 13/12 2012 på föreningens 20-årsdag!

Lenninge Konstförening - En av vårt lands livaktigaste konstföreningar!

Bara 5 startade ...

Luciadagen den 13/12 1992 samlades fem (5) konstnärer i Lim-Johan-rummet på Daagarsson-gården, Bollnäs. Initiativtagare till mötet var konstnären, författaren m.m. Stefan Daagarsson. Avsikten med mötet var bildandet av en konstförening med högre ambitioner än de flesta andras!

Föreningen bildades och en interimsstyrelse, bestående av samtliga 5 närvarande, valdes. Dessa var, (förutom Daagarsson), textilkonstnären Susanne Henriques (som bl.a. fick det första Sten Kauppi-priset), målarna Göran Strandow, Bengt Johnsson, och Einar Svedin. (De två sistnämnda gick ur tiden år 2004. Frid över deras minne!) Inget meddelades pressen över föreningens bildande - men som det så riktigt brukar heta: Det stort sker, sker tyst …

Stefan Daagarsson blev Lenninge Konstförenings förste ordförande. Han föreslog emellertid själv sin efterträdare, Bengt Johnsson, redan till föreningens första ordinarie årsmöte våren 1993 och tog plats som styrelsens sekreterare. Vice ordförande blev då professorn Leif Andersson. 

Snabba förändringar

Hånfulla kommentarer fick LKF-pionjärerna stå ut med och inte alla klarade trycket. De kvarvarande arbetade dock oförtrutet vidare och med flit och kunnighet ökade medlemsantalet sakta men ändå säkert. Snabbare skedde förändringarna i styrelsens sammansättning. Ett par blev rädda att drabbas av det offentligas repression och drog sig ur med svansen mellan benen. En skrev (av samma skäl!) att han skulle flytta till Luleå (av alla ställen!). Det har han f.ö. inte gjort än idag!

Det gäller ju att få offentliga utsmyckningsuppdrag och då bör man förstås inte vara medlem i en uppkäftig, nybildad och närmast meddellös förening … som Lenninge Konstförening var DÅ ...

Kanske har dessa personer med tiden haft anledning att beklaga sin räddhågsenhet. Sannolikt har de haft bättre utkomstmöjligheter om de fortsatt vara medlemmar i Lenninge Konstförening och gjort återkommande framträdanden i dess gallerisalar på Daagarsson-gården än att anpassa sig till diverse kommunala småpåvar som hursomhelst saknar likvida medel nuförtiden …

Galleristen Märta Österdahl och Philip von Schantz
Den första folkvandringen till Daagarsson-gården skedde våren 1994. Legendariska galleristen Märta Österdahl hade fattat sympati för Stefan Daagarssons orädda framtidstro och erbjöd honom välja utställare bland några verkligt tunga namn. Vissa av dem brukade hon själv ställa ut på sitt eget Galleri Österdahl på Köpmangatan i Gamla Stan men hennes bekantskapskrets omfattade (förutom kungaparet) flera konstnärer som brukade ställa ut på andra toppgallerier i Stockholm, såsom Galerie Doktor Glas, Galleri Aronowitsch m.fl.
- Vill du ställa ut Philip von Schantz? undrade hon. Jag talar med honom!

Sagt och gjort. Det dröjde några dagar innan von Schantz ringde och sa att han tackade ja till erbjudandet. Resten är historia.

Framgången med von Schantz-utställningen ledde till att andra stora konstnärsnamn tackade ja till Lenninge Konstförening. Med Philip von Schantz som referens öppnades alla dörrar… Gapande av förvåning såg hälsingar, gästrikar, upplänningar och stockholmare hur konstnärseliten letade sig till en liten by utanför Bollnäs. Medlemsantalet ökade från startens 5, andra årets 25, tredje årets 81, fjärde årets 171, femte årets 232, sjätte årets 291, sjunde årets 320, åttonde årets 371, nionde årets 402, tionde årets 440, elfte årets 459, tolfte årets 479 trettonde årets 481, fjortonde årets 496 ... 

 Nya grepp och mycket god försäljning

Stefan Daagarsson, som sedan starten, i olika perioder, innehaft sekreterar-, kassör- och vice ordförandeposterna (dock ej samtidigt!) är åter, sedan några år, ordförande. Han har tagit en hel del lyckosamma initiativ som gynnsamt påverkat föreningens resultat. Dessa nya grepp har både gett god försäljning och ökat medlemsantal. För sina insatser fick han f.ö. riksförbundet Sveriges Konstföreningars Christina Jutterström-pris år 2005. (Läs motivationen under fliken Stefan Daagarsson!)

Lätt att möta konsten på Daagarsson-gården

Det är lätt att möta konsten hos Lenninge Konstförening på Daagarsson-gården. Föreningens policy har hela tiden varit att besökaren ska känna sig välkommen. Att man "kommer hem till någon". Att det inte ska kännas överhögtidligt och stelt utan nära det liv som konsten är en viktig del utav.

Många besökare har aldrig tidigare vågat gå in på museer och konsthallar men "hemma hos Stefan Daagarsson" törs man gå in! Stefan och de övriga gallerivärdarna tar i hand och önskar en välkommen. Alla är serviceinriktade och hjälpsamma.

Omtyckt servering 

Den enkla men hemtrevliga serveringen bjuder möjlighet att slå sig ned och smälta konstupplevelserna med en god fika i en social samvaro där ingen sätter sig över den andre. Man trivs! Man möter andra! (Ett verkligt lyft för vårt café är samarbetet med NK, Nya Konditoriet, Bollnäs förnämsta och äldsta konditori. Deras bakelser smälter i munnen!) 

Efter kaffepausen går de allra flesta ännu en runda i gallerilokalerna och möter utställningarna på nytt. Inte sällan har man då beslutat sig för att köpa ett av de utställda alstren!

Tusentals högkvalitativa konstverk har genom åren spritts från Skåne i söder till Västerbotten i norr. Ja, utomlands kan t.ex. nämnas London och Provence!

Välkommen till Daagarsson-gården! Välkommen att bli medlem i Lenninge Konstförening! Sätt in 310 kr på LKF:s plusgirokonto 43 64 64-2.

Glöm ej ange namn och adress!